เครื่องสแกนนิ้ว finger scan,แสกนใบหน้า, ไม้กั้นอัตโนมัติ

 บริการติดตั้งระบบ Access control

ในส่วนงาน นี้จะจัดอยู่ในหมวด งานระบบรักษาความปลอดภัย  ซึ่งประกอบด้วยสิ้นค้าดังนี้ครับ
  • เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Finger Scan
  • เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
  • เครื่องทาบบัตร คีย์การ์ด Access Control
  • บัตรคีย์การ์ด
  • รูปแบบประตู
  • นาฬิกายาม Guard Tour
  • อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือของผู้ที่ได้รับการอนุญาตหรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือเข้ามาใช้ในการควบคุมมีดังนี้ อาทิเช่น
1. การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็นเครื่องลงเวลาการทำงานของพนักงานในบริษัท องค์กรต่างๆเพราะระบบจะทำการระบุตัวบุคคลและเวลาในการสแกนนิ้วเพื่อบันทึกเวลาการเข้าออกได้ดีกว่า และยังป้องกันการลงเวลาแทนกันของพนักงานอีกด้วย

2. การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็น ระบบควบคุมการเข้า-ออกของประตูสถานที่ต่างๆที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า-ออกทางประตูนั้นๆอาทิเช่น ประตูหน้าเข้า-ออก ห้องบัญชีและการเงิน, ประตูห้องเก็บสินค้า, ประตูห้องควบคุมระบบต่างๆ เป็นต้น

 

ราคาค่าบริการเป็นกันเองครับ   คลิ๊กที่ลิ้งนี้ครับ   ราคา--ขั้นตอนดำเนินงานของเรา

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,285,844