UTP Cable Analysis CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT8, IEEE802.3af, 802.3at, BT

บริการ UTP Cable Analysis หรือ ทดสอบสาย LAN  

บริการทดสอบคุณภาพสายสัญญาณ (Test Report) ด้วยเครื่อง FLUKE DSX-8000

ซึ่งเป็นเครื่องทดสอบเฉพาะทางสำหรับสาย UTP ทุกชนิด

สำหรับโครงการใหม่จะทำการทดสอบหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ

หรือสำหรับตรวจสอบสายที่มีอายุการใช้งานมาหลายปี เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของสายสัญญาณ

Service Rate อัตราค่าบริการ UTP Cable Analysis 

พื้นที่ กรุงเทพฯ  ปริมณฑล  CAT5e CAT6 CAT6A CAT8

จุดทดสอบอัตราค่าบริการ
1 - 50 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 5,000 บาท
50 - 100 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 7,000 บาท
200 จุดขึ้นไป 100 บาท/จุด

โดยลูกค้าจะได้รับรายงาน เอกสารการทดสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

รวมถึงคำแนะนำจากช่างผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตัวอย่างรายงานการทดสอบ

Visitors: 1,281,182