ทดสอบสาย Fiber Optic OTDR, Core Inspector

ทดสอบสาย Fiber Optic OTDR, และ Core Inspector 

บริการทดสอบคุณภาพสายสัญญาณ Fiber Optic ด้วยเครื่อง FLUKE Fober one short PRO

Fluke Network versive FI-7000  สำหรับงาน Spec สูงสุด โดยเครื่องทดสอบของเรา

เป็นเครื่องทดสอบเฉพาะทางสำหรับสาย Fober Optic ทุกชนิด

สำหรับโครงการใหม่จะทำการทดสอบหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ

หรือสำหรับตรวจสอบสายที่มีอายุการใช้งานมาหลายปี เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน

Service Rate อัตราค่าบริการ ทดสอบสาย Fiber Optic OTDR,
 และ Core Inspector 

พื้นที่ กรุงเทพฯ  ปริมณฑล ติดต่อขอใบเสนอราคาได้

ทีมงานสามารถทำงานได้ทุกวัน

โดยหลังเสร็จงานลูกค้าจะได้รับรายงานผลการทดสอบต่างๆ เอกสารการทดสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงคำแนะนำจากช่างผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อนำไปปรับปรุงหรือเตรียมแผนงานในอนาคตได้

ค่าการสูญเสียของสัญญาณแสงที่นิยมใช้

ค่าการสูญเสียของสัญญาณแสงจะมีข้อจำกัด เนื่องจากเพื่อให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ซึ่งค่านี้จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อสายสัญญาณ เพื่อให้สามารถคำนวณค่าสูญเสียของสายสัญญาณได้ ซึ่งค่าการสูญเสียที่นิยมใช้ในการคำนวณมีดังต่อไปนี้

0.2 dB/km สำหรับสาย Single Mode ที่ความยาวคลื่น 1,550 nm

0.35 dB/km สำหรับสาย Single Mode ที่ความยาวคลื่น 1,310 nm

1.0 dB/km สำหรับสาย MultiMode ที่ความยาวคลื่น 1,300 nm

3.0 dB/km สำหรับสาย MultiMode ที่ความยาวคลื่น 850 nm

0.05 dB สำหรับการสไปลซ์แบบหลอมละลาย (Fusion Splice)

0.1 dB สำหรับการสไปลซ์เชิงกล (Mechanical Splice)

0.2-0.5 dB สำหรับการเชื่อมต่อโดยใช้หัวเชื่อมต่อ (Connector)

3.5 dB สำหรับการใช้ตัวแยกสัญญาณจาก 1 ไป 2 (Splitter)

            สนใจทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติกราคาถูก หรือเครื่องมือสำหรับใช้งานเกี่ยวกับสายไฟเบอร์ออฟติก สอบถามได้ที่ บริษัท เมโทรเทคโนโลยี จำกัด (MTT)

ตัวอย่างรายงานการทดสอบ

Visitors: 1,281,182