ทดสอบ WiFi network performance analysis

WiFi Analyzer ทดสอบระบบเครือข่ายไร้สาย

               WiFi Analyzer  ที่ใช้สำรวจตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สาย โดยสามารถทดสอบสภาพแวดล้อม และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายไร้สายได้เป็นอย่างดี สามารถตรวจสอบปัญหาการแตกกระจายของคลื่นวิทยุ ตลอดจนปัญหา การเกิด Error มากมายบนเครือข่ายรวมทั้งอัตราความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูล ได้อีกด้วย

Visitors: 1,281,182